dom pasywny instalacje solarne odzysk ciepła gruntowy wymiennik ciepła realizacje certyfikaty energetyczne

Podnieść świadomość mieszkańców i użytkowników budynków na temat racjonalizacji zużycia energii !!!

Celem wprowadzenia świadectw energetycznych jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Właściciele nieruchomości uzyskują z certyfikatu informacje na temat rzeczywistego stanu energetycznego swojego domu oraz otrzymują zapisane w krótkiej formie zalecenia dotyczące przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu obniżenie zużycia energii. Sporządzony certyfikat charakterystyki energetycznej budynku jest także bardzo przydatnym instrumentem w wycenie nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Najemca z kolei dowiaduje się ze świadectwa jak wysokie są orientacyjne koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz o kosztach eksploatacyjnych wentylacji i klimatyzacji. Zawarte w świadectwie informacje dotyczą również stanu izolacji przegród zewnętrznych oraz sprawności technicznej kotła grzewczego.

Ceny energii z roku na rok rosną, więc pomoże to w prowadzeniu oszczędnie gospodarstwa domowego. Obiekty o niższym zapotrzebowaniu na energie, tzn. takie, w których straty energii będę niskie, będą mogły uzyskiwać na rynku nieruchomości ceny wyższe, niż budynki, których oszacowane koszty eksploatacji będą wysokie.

Certyfikacja zmniejszy wydatki na eksploatację budynków, a w dłuższej perspektywie wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

Treść wiadomości
Imię, nazwisko lub nick
Adres e-mail
 
 

Projekt Agencja Reklamowa Dea Studio