dom pasywny instalacje solarne odzysk ciepła gruntowy wymiennik ciepła realizacje certyfikaty energetyczne

   
   
   
   

Słoneczne instalacje grzewcze

Instalacja solarna stanowi zespół dobranych do siebie urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, panele sterująco- zabezpieczające i pojemnościowe zasobniki wody użytkowej lub zasobniki buforowe z przepływowymi wymiennikami ciepła. Odpowiednio dobrane i wykonane instalacje solarne znajdują zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych, ja i hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach przemysłowych, klubach sportowych i rekreacyjnych, basenach kąpielowych, a także w rolnictwie i zakładach produkcyjnych. Najczęściej instalacje solarne są wykorzystywane do podgrzewania wody. Prawidłowo opracowana instalacja w okresie od maja do września niemal całkowicie może pokryć zapotrzebowanie na ciepło użytkowe bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł energii.

Wyposażenie standardowe instalacji solarnej dla domu jednorodzinnego zamieszkałego przez 3-5 osób do ogrzania c.w.u.
zestaw 3 kolektorów płaskich zamontowanych w zależności od konstrukcji domu, na dachu, obok domu od strony południowej lub na ścianie południowej,
- zasobnik ciepłej wody o pojemności 300l wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną, anodę magnezową, dwa czujniki temperatury,

- emaliowane naczynie zbiorcze,

- zespół pompowy składający się z pompy cyrkulacyjnej, zaworu bezpieczeństwa, rotametru, zaworu spustowego, manometru, dwóch termometrów- na zasilaniu i powrocie kolektora, zaworu do napełniania, odpowietrznika,

- sterownik, wraz z układem UPS (zasilania rezerwowe),

- naczynie wyrównawcze,

- instalacja wykonana rurami miedzianymi, lub rurami karbowanymi stalowymi nierdzewnymi, jest ona instalacją bezpieczną odporną na wysokie temperatury,

- konstrukcja wsporcza,

- elementy łączeniowe

- płyn solarny- mieszanina wody i propylenu.

Solarna instalacja grzewcza do cwu.

  System solarny ze zbiornikiem cwu wyposażonym w 1 wężownicę spiralną i grzałkę elektryczną.

Solarna instalacja grzewcza do cwu współpracująca z kotłem c.o.           

         System solarny ze zbiornikiem cwu wyposażonym w 2 wężownice spiralne i grzałkę elektryczną.

Z uwagi na niskie parametry pracy, kolektory znakomicie nadają się do ogrzewania wody w basenach kąpielowych; zarówno krytych jak i otwartych przedłużając okres ich wykorzystania.

Elementy słonecznej instalacji grzewczej

- Zbiornik na wodę.
Może to być dowolny, typowy bojler z wymiennikiem ciepła. Jeżeli kolektory mają być podłączone do tego samego zbiornika, co piec c.o. potrzeby jest zbiornik z dwoma wężownicami.
Bojlery, produkowane specjalnie na potrzeby słonecznych instalacji grzewczych, umożliwiają podłączenia nawet trzech źródeł ciepła np. kolektorów słonecznych, pieca c.o. i pompy ciepła (lub turbokominka). Najczęściej stosowane są zasobniki dwustrefowe, których wysokość jest przynajmniej trzykrotnie większa od średnicy. Takie proporcje powodują rozwarstwienie temperatury wody na dwie strefy, dolną o niższej i górną o wyższej temperaturze. Nośnik ciepła z kolektora poprzez wymiennik podgrzewa wodę pobieraną z dolnej strefy zasobnika. Woda jest dodatkowo ogrzewana w kotle i powraca do zasobnika, zasilając w ciepło górną strefę, gdzie znajduje się wężownica wymiennika ciepłą instalacji c.w.u. Nieco niżej, bliżej środka zasobnika, znajduje się zasilanie niskotemperaturowej instalacji c.o.
Zasobniki c.w.u. standardowo stosowane w systemach słonecznych posiadają dwa spiralne wymienniki ciepła do współpracy z instalacją grzewczą i kotłem c.o. Zasobniki zabezpieczone są przed korozją poprzez pokrycie wewnętrznej powierzchni emalią oraz dodatkowo zastosowaną anodą magnezową. Przed utratą ciepłą zasobniki chronione są od 7 do 10 centymetrową warstwa pianki poliuretanowej. c.w.u. Nieco niżej, bliżej środka zasobnika, znajduje się zasilanie niskotemperaturowej instalacji c.o.
Zasobniki c.w.u. standardowo stosowane w systemach słonecznych posiadają dwa spiralne wymienniki ciepła do współpracy z instalacją grzewczą i kotłem c.o. Zasobniki zabezpieczone są przed korozją poprzez pokrycie wewnętrznej powierzchni emalią oraz dodatkowo zastosowaną anodą magnezową. Przed utratą ciepłą zasobniki chronione są od 7 do 10 centymetrową warstwa pianki poliuretanowej.

- Wymiennik ciepła.
Jest to bardzo ważny elementy całej instalacji. Wymiennik to spiralna żebrowana rura (najczęściej miedziana), umieszczona w zbiorniku wody. Przepływa przez nią ciecz robocza, ogrzewając przy tym wodę w zbiorniku.

- Regulator TDC
Regulator ten umożliwia efektywne użytkowania i kontrolę funkcji urządzeń solarnych. Urządzenie to zapewnia łatwą obsługę oraz wysoką funkcjonalność. Poszczególne przyciski są przyporządkowane do wprowadzania danych serwisowych oraz odczytywania parametrów pracy. W menu regulatora obok haseł przy wartościach pomiarowych i serwisowych są dostępne informacje pomocnicze lub poglądowe grafiki.

Ważne cechy TDC:

- przedstawienie grafiki i testów w oświetlonym wyświetlaczu,
- proste wywoływanie aktualnych wartości pomiarowych,
- ocenianie i nadzorowanie urządzenia między innymi przez statystykę graficzną,
- obszerne menu określania parametrów pracy z objaśnieniami.
- możliwość uaktywnienia blokady menu przed niezamierzonymi zmianami ustawień,
- opcjonalnie dostępne są funkcje dodatkowe: ciepłomierz, przyłącze USB, przyłącze komputerowe RS485, karty pamięci- MMC do rejestrowania długości czasu, meldowanie alarmowe.

- Zasilacz bezprzerwowy, zasilacz awaryjny, zasilacz UPS
Urządzenie lub system, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie urządzeń elektronicznych. Ten typ zasilacza wyposażony jest najczęściej w akumulator, i w przypadku przerwy lub zakłóceń dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej urządzenia przełącza się na prace z akumulatora lub baterii fotoogniw.

- Pompa i panel sterujący
Tablica stanowi kompletny zestaw niezbędny w instalacji solarnej z obiegiem wymuszonym. Przystosowana jest ona do montażu na ścianie w okolicy podgrzewacza wody. W skład zestawu wchodzą: pompa obiegowa, sterownik kolektora, naczynie przeponowe, zawory odcinające ze śrubunkami, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, manometr, zawory spustowe.

- Naczynie wyrównawcze- naczynie przeponowe
Po przekroczeniu nastawionej temperatury w obiegu pierwotnym lub wtórnym instalacji solarnej, nadmiar powstałego płynu i pary zostaje kierowany do naczynia przeponowego. Po wychłodzeniu, płyn ciepło nośny zostaje wtłoczony do instalacji. Dla typowej instalacji solarnej zakłada się, że pojemność instalacji wynosi 25l a pojemność naczynia wyrównawczego ok. 18 l ciśnienie w instalacji solarnej powinno wynosić 2 bary, zawór bezpieczeństwa 6 barów.

Treść wiadomości
Imię, nazwisko lub nick
Adres e-mail
 
 

Projekt Agencja Reklamowa Dea Studio