dom pasywny instalacje solarne odzysk ciepła gruntowy wymiennik ciepła realizacje certyfikaty energetyczneInstalacje

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła składa się z czerpni i wyrzutni powietrza, kanałów wentylacyjnych ,centrali oraz nawiewników wentylacyjnych.

Czerpnia i wyrzutnia powietrza

W systemie rekuperacji powietrze jest pobierane z zewnątrz przez tzw. czerpnię, a usuwane przez wyrzutnie. Czerpnie umieszcza się w ścianie domu. Podbitce dachowej lub w ogrodzie, wyrzutnie natomiast najczęściej umieszcza się na dachu w formie komina lub w ścianie szczytowej budynku. Czerpnia na ścianie powinna być usytuowana po północnej stronie domu, z dala od kominów, wyrzutni zużytego powietrza, wywiewki kanalizacyjnej i nie od strony ruchliwej ulicy.


Kanały wentylacyjne

Służą do dostarczenia do pomieszczeń świeżego powietrza i usuwania z nich powietrza zużytego. Wykonane są z elastycznych przewodów aluminiowych owiniętych izolacją z wełny mineralnej lub dużo trwalszych przewodów sztywnych typu spiro. Firma Solar-Eko wykorzystuje wyłącznie ocynkowane przewody sztywne typu spiro ponieważ są bardziej trwałe niż elastyczne przewody aluminiowe. „Upychanie” elastycznych przewodów przy rekuperatorze oraz ich silne zginanie podczas montażu może być przyczyną nieprawidłowego działania instalacji. Poza tym instalacja kanałów elastycznych może ulec zniszczeniu podczas czyszczenia, kiedy to wykorzystuje się sztywną szczotkę obracającą się 600 razy na minutę. Na końcach kanałów wentylacyjnych (zarówno na ścianie jak i w stropie) montuje się nawiewniki i wywiewniki. Najlepiej nadają się do tego anemostaty, które umożliwiają regulację wielkości strumienia napływającego powietrza. Instalacja rekuperacji to system kanałów nawiewnych i wywiewnych o średnicy od 100 do 315 mm. Kanały najczęściej chowa się w ścianach lub w stropach bądź zakrywa szachtami.W celu zamaskowania przewodów wykorzystuje się często zabudowy gipsowo-kartonowe lub drewniane, używane również dodatkowo jako elementy do montażu sufitów podwieszanych. Kanały prowadzone w pionie prowadzone są w kącie i zabudowane są płytami karton-gipsowymi. Opcjonalnie można można dostawić kanał do istniejącego murowanego komina odprowadzającego spaliny z kominka umieszczonego na parterze. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest usytuowanie przewodów wentylacyjnych na ocieplonym poddaszu użytkowym. Wówczas montaż siatki kanałów wentylacyjnych będzie wymagał jedynie wykonania przekuć przez strop do poszczególnych pomieszczeń.Rekuperator

Wybierając miejsce dla rekuperatora, powinno się uwzględnić:

- swobodny dostęp do urządzenia w celu na prawy lub wykonania standardowych czynności serwisowych ( takich ja np. wymiany filtrów czy zamiana kasety zimowej na letnią)

- zasyfonowanie i swobodny odpływ kondensatu,

- podłączenie do instalacji elektrycznej,

- ciężar centrali,

- temperaturę otoczenia – rekuperator powinno się montować w pomieszczeniach, w których panuje temperatura powyżej 0oC. Nieprzestrzeganie tego warunku w skrajnych przypadkach skutkuje zalaniem stropu lub uszkodzeniem urządzenia,

- rozkład pomieszczeń w domu,

- konstrukcje nośną budynku. Najważniejszym warunkiem lokalizacji centrali jest spełnienie wymogów producenta określających dopuszczalne warunki otoczenia.
Nowoczesny, dobrej klasy rekuperator jest urządzeniem o estetycznym wyglądzie, można go umieścić w różnych miejscach w domu.
- Na poddaszu nieużytkowym, centrale najlepiej umieszczać nad holem, klatką schodową lub łazienką, aby nawet minimalny szum pracującego urządzenia, szczególnie nocą, nie przeszkadzał domownikom,

- Na poddaszu użytkowym. Rekuperator można ulokować w garderobie lub na końcu korytarza i zabudować go łatwą do zdjęcia obudową lub przesuwanymi drzwiami,

- W garażu. Tutaj, podobnie ja przy montażu centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach gospodarczych, piwnicach i na parterze, powinna być ona umieszczona na podwyższeniu, które pozwala na wykonania instalacji do odpływu kondensatu lub podwieszona pod sufitem.

- W piwnicy, gdzie centrala powinna być zamontowana na podwyższeniu lub podwieszona pod stropem,

- W kotłowni lub innym pomieszczeniu gospodarczym. Ta lokalizacja wybierana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wentylacji tych pomieszczeń oraz możliwości umieszczenia w nich urządzeń wentylacyjnych.

Nawiewniki wentylacyjne

Po wykonaniu wentylacji mechanicznej na sufitach lub ścianach pojawią się anemostaty lub kratki, za pomocą których powietrze jest nawiewane lub wywiewane. Stare kratki wentylacyjne wentylacji grawitacyjne zostają zaślepione, ponieważ nie wolno korzystać jednocześnie z dwóch różnych systemów wentylacji, gdyż działałaby nieskutecznie. Na wybór nawiewników, oprócz aspektów technicznych, wpływ ma także wzornictwo tych urządzeń i ich wkomponowanie w elementy sufitów lub ścian, tak aby tworzyły estetyczną całość.

Najprostsze nawiewniki to kratki nawiewne bez możliwości regulacji strumienia i kierunku. Mogą być one montowane na ścianach lub sufitach , jako bezpośrednie zakończenie przewodów wentylacyjnych, lub na skrzynkach rozprężnych.Anemostaty są bardziej rozbudowanymi nawiewnikami. Wykonane są w wersji okrągłej lub prostokątnej, w różnych rozmiarach, wzorach i kolorach, co umożliwia wybór urządzenia także pod kątem estetycznym i dopasowania do wystroju wnętrza. Montuje się je w sufitach. Ich podstawową zaletą jest prosta regulacja strumienia powietrza a także niski poziom hałasu. Anemostaty umożliwiają ponadto ukształtowanie poziomej strugi wypływającego z nich powietrza co jest wskazane wówczas, gdy dostarczane do pomieszczenia powietrze ma niską temperaturę. Zwykle mają tak wyprofilowane kierownice, że powietrze wypływa poziomo, równolegle do sufitu. Okrągłe rozprowadzają powietrze równomiernie we wszystkich kierunkach. W prostokątnych powietrze wypływa w jednym, w dwóch, trzech lub czterech kierunkach, w zależności od konstrukcji urządzenia.W nawiewnikach wirowych powietrze wpływa ruchem wirowym, co powoduje powstanie podciśnienia i zasysanie powietrza z pomieszczenia. Przepływ ten jest bardzo burzliwy i dzięki temu ma miejsce wymieszanie się obu strumieni i uśrednienie ich parametrów (temperatury i wilgoci). Nawiewniki wirowe stosuje się w pomieszczeniach wymagających nawiewu powietrza o znacznej różnicy w stosunku do temperatury powietrza nawiewanego.Nawiewniki rotacyjne umożliwiają uzyskanie przepływów turbulentnych dzięki wypływowi wielu strug powietrza z niewielkich otworów, co powoduje powstawanie ruchu rotacyjnego powietrza na przemian w przeciwnych kierunkach.Nawiewniki szczelinowe stosuje się w pomieszczeniach, w których wymagane są płaskie strugi powietrza. Kształt strumienia jest modulowany tylko w ograniczonym zakresie. Nawiewniki szczelinowe oferowane są w prostych modułach o zadanych długościach, montuje się je najczęściej w sufitach podwieszanych.W nawiewnikach wyporowych prędkość strumienia powietrza jest bardzo mała i mogą być one umieszczane w strefie przebywania ludzi, gdyż nie powodują uczucia dyskomfortu. Mają ona kształt walca lub ćwiartki walca, z obudową z blachy perforowanej z zamocowanym do niej króćcem wlotowym powietrza, od dołu lub od góry nawiewnika.W pomieszczeniach o dużej kubaturze stosuje się m.in. dysze nawiewne. Strumień nawiewny ma duży zasięg- kilku, kilkunastu metrów. Da zwiększenia wydajności dysze stosuje się w sprzężonych zestawach. Dysze wyposażone są w siłowniki i pozwalają na automatyczną zmianę kąta strumienia.W wielu przypadkach przed zakończeniem przewodów wentylacyjnych, jakimi są nawiewniki, montuje się skrzynki rozprężne. Służą one do zmniejszania prędkości przepływu powietrza i jednoczesnej zamiany ciśnienia dynamicznego na ciśnienie statyczne. Zapewniają w ten sposób równomierny wypływ powietrza.

 

Treść wiadomości
Imię, nazwisko lub nick
Adres e-mail
 
 

Projekt Agencja Reklamowa Dea Studio