+48 509 399 080+48 510 194 757 biuro@solar-eko.com.plZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
HOME > OFERTA > FOTOWOLTALIKA
Instalacje fotowoltaliczne
Jak działa fotowoltaika? Podstawową częścią instalacji fotowoltaicznej są ogniwa fotowltaiczne połączone w moduły. Ogniwa słoneczne produkowane są z materiałów półprzewodnikowych najczęściej z krzemu. Padające na ogniwa światło słoneczne wywołują odkryty w 1839r. przez Aleksandra Becquerela efekt fotowoltaiczny, w wyniku którego powstaję prąd stały. Zanim wygenerowany w ogniwach prąd trafi do gniazdek w naszych domach musi trafić do falownika. Głównym zadaniem falownika jest przekształcenie prądu stałego na prąd zmienny, którym można zasilać wszelkie urządzenia domowe. Dodatkowo falownik na bieżąco kontroluje parametry produkowanego prądu oraz dostraja go do wymagań sieci domowej przy tym dostarczając dane do monitorowania sprawności układu fotowoltaicznego. W momencie wykrycia jakiejkolwiek awarii falownik wyłącza się. Ważnym elementem instalacji fotowoltaicznej jest licznik dwukierunkowy. Licznik jest odpowiedzialny za dokonywanie pomiarów przepływu prądu wygenerowanego przez zamontowaną instalację oraz tą pobraną z siecie energetycznej. Podczas miesięcy słonecznych zamontowana instalacji może wytwarzać dużo więcej energii elektrycznej niż wynosi zapotrzebowanie, za to w miesiącach gdy słońca będzie dużo mniej może wytwarzać za mało. Dzięki licznikowi niewykorzystywana na bieżąco energia będzie kierowana do sieci energetycznej. Wyprodukowana wcześniej nadwyżka według polskiego prawa może zostać odzyskana. W zależności od wielkości zamonotowanej instalacji można odebrać do 80% nadwyżki. W przypadku, gdy wcześniej wyprodukowana nadwyżka nie pokryje w całości istniejącego zapotrzebowania na energie elektryczną, różnica jest wyrównywana energią pochodzącą z sieci elektrycznej. Rodzaje ogniw fotowoltaicznych. Moduły monokrystaliczne Monokrystaliczne ogniwa fotowoltaniczne zbudowane są z pojedynczego kryształu krzemu. Pozwala to na uzyskanie wysokiej sprawności działania ogniw. Sprawność ta wynika z równego ukierunkowania struktury kryształu w jednym kierunku. Niestety efektem tego są wyższe koszta produkcji ogniw. Ogniwa monokrystaliczne jesteśmy w stanie rozpoznacz już po kolorze. Ogniwa te charakteryzuje ciemnoniebieska lub czarna barwa. Z racji, iż monokryształy krzemu mają przekrój koła ogniwa posiadają często zaokrąglone boki. Moduły polikrystaliczne Odmiana ta zbudowana jest z polikrystalicznego krzemu tj, z krzemu który wykrystalizował z wielu monokryształów krzemu. Proces powstawania polikryształów polega na roztopieniu w kontrolowanyc warunkach monokryształów krzemu oraz ponownym krzepnięciu w kwarcowym tyglu wyposarzonym w warstwę antyprzywierającą. W wyniku dalszej obróbki ogniwa wytwarzane są w postaci prostokątów lub kwadratów o jasnoniebieskiej barwie. Wydajność tego typu ogniw jest niższa od monokrystalicznych, jednak koszty ich produkcji są zdecydowanie mniejsze. Dofinansowanie. Koszt instalacji paneli fotowoltaicznych może wydawać się wysoka, dlatego warto zaintersować się dostępnymi możliwościami dotowania takich projektów. Istnieje możliwość nie kwalifikowania, iż nie spełnia się warunków potrzebnych do uzyskania dofinansowań. Dla takich osób przewidziane zostały nisko oprocentowane kredyty bankowe. Wiele banków posiada w swoje oferty ekologiczne na nisko oprocentowane kredyty. Umowy najczęściej zawiera się na 10 lat. Istotne jest, iż inwestycja po tylu latach spłacania kredytu powinna się zwrócić. Kto może zostać beneficjentem dofinansowań?
 • osoby fizyczne – główny cel wsparcia większości programów
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • domy opieki społecznej
 • uczelnie i instytucje badawcze
 • spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółki wodne,
 • szpitale i inne podmioty medyczne
 • instytucje kultury
 • instytucje gospodarki budżeowej i państwowe jednostki budżetowe
Program Mój Prąd Program powstał z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program skierowany jest do osób fizycznych. Dofinansowaniu podlegają instalację o mocy od 2 do 10 kW. Cytując źródło na stronie gov: „Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, al. Enie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.” Wsparcie w postaci dopłaty jest bezzwrotne oraz nie objęte podatkiem PIT. Istnieje również możliwość odliczenia od podatku kosztów inwestycji nie objętych dotacją. Dotację można przeznaczyć na zakup paneli fotowoltaicznych, inwerter, przewodów itd. oraz montażu samej instalacji. Wnioski mogą byś składane cały rok. Program Czyste powietrze Program „Czyste powietrze” to ogólnopolski projekt który ma na celu zmniejszenie emisji pyłów oraz zanieczyszczeń produkowanych przez domu jednorodzinne. Program obejmuje również dofinansowania na założenie instalacji fotowoltaicznych. Program ten jest również skierowany do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub osób ze zgodą na budowe. „Czyste powietrze” oferuje dotację lub pożyczkę uzależnioną od kwoty miesięcznego dochodu na osobę. Dla gospodarstw domowych o dochodzie do 600 zł na osobę miesięcznie dotacja wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych oraz do 10% pożyczki. Jeśli dochód przekracza 1600 zł, dotacja na instalację fotowoltaiczne wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych a pożyczka do 70%. Aby zakwalifikować się do udziału w programie ważne jest aby obliczona potencjalan kwota dofinansowania nie przekraczała 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą.

By pozyskać dotację należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie papierowej lub też elektronicznej. Wnioski można skłądać przez cały rok.
Dofinansowania dla firm. Program Energia Plus Głównym celem programu Energia Plus jest zredukowanie niekorzystnego wpływu jaki maja przedsiębiorstw na środowisko naturalne. W rozumieniu ustawy program może objąć wysztkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem uczestniczenia w programie jest:
 • przed złożeniem wniosku potrzebne jest przeprowadzenie audytu energetycznego.
 • zasadność instalacji fotowoltanicznej musi zostac potwierdzona przez przeprowadzony wcześniej audyt energetyczny.
 • średnie zużycie energii koncowej, w roku poprzedzajcym złożenie wniosku nie może być mniejsze niż 2GWh/rok.
Wsparcie z programu Energia Plus można uzyskać w formie bezzwrotnej dotacji lub też zwrotnej pożyczki. Wnioski można składać do 18.12.2020 roku lub do wyczeprania środków. Program PolSEFF2 Program PolSEFF2 jest programem inwestycyjnym, którego celem jest finansowanie inwestycji poprawiajacych efektywnosć energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach zarejestrowanych i działających na terenie Polski. Finansowanie zakwalifikowanych do programu inwestycji realizowane jest w formie kredytów o wartości do 1 miliona euro poprzez banki uczestniczące w programie. W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa które:
 • są własnością osób prywatnych w minimum 51%, w tym osoby prowadzące jedno osobową działalność gospodarczą
 • zatrudniaja nie więcej niż 249 pracowników
 • ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub aktywa nie przekraczaja wartosci 43 mln euro
 • są zarejestrowane i działają na terenie Polski
Panele fotowoltaniczne
 • Trina Solar
 • JA Solar
 • Canadian Solar
 • Q Cells
 • Googwe
 • Solaredge
PROJEKT