+48 509 399 080+48 510 194 757 biuro@solar-eko.com.plZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
HOME > OFERTA > GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
Gruntowy wymienik ciepła
Grunt to dobra wentylacja. Gruntowy Wymiennik Ciepła służy do wspomagania wentylacji mechanicznej budynków. Pozwala na wykorzystanie skumulowanej w gruncie energii do dogrzania lub schłodzenia pomieszczeń, w zależności od pory roku. W sprzyjających warunkach wymiennik pozwala na podniesienie temperatury doprowadzanego powietrza zimą o 22oC i obniżenie jej latem o 20oC. Poprawia to zdecydowanie komfort przebywania w pomieszczeniach oraz umożliwia znaczną redukcję kosztów energii. Efektywność oraz skuteczność tego rozwiązania zależy od kilku czynników m.in. strefy klimatycznej, w jakiej znajduje się obiekt, głębokości ułożenia, natężenia przepływu powietrza, parametrów cieplnych gruntu oraz materiału, z jakiego wykonane zostały rury. Gruntowy wymiennik ciepła może być stosowany zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i w obiektach wielkokubaturowych. Koszty eksploatacyjne GWC są minimalne- ograniczają się do nieznacznego zużycia energii urządzenia wentylacyjnego oraz regularnej kontroli lub wymiany filtrów powietrza. Zasada działania GWC Zasada działania GWC polega na pobraniu powietrza przez czerpnię a następnie przeprowadzaniu przez filtr zgrubny lub drobny gdzie zatrzymywany jest kurz i pył. Drugi etap opiera się na przejściu powietrza przez wymiennik, w którym następuje jego ocieplenie lub schłodzenie. System kolektorów jest ułożony w gruncie na głębokości ok. 1,5-2,5m. Temperatura w wymienniku niezależnie od pory roku oscyluje wokół 8oC. Po przebyciu drogi wymiennika powietrze o zmienionej temperaturze trafia do centrali wentylacyjnej, z której powietrze rozprowadzane jest do poszczególnych pomieszczeń. Zastosowanie rekuperacji przy wentylacji mechanicznej pozwala przed rozprowadzaniem powietrza po budynku na dodatkowe ogrzanie dzięki ciepłu pochodzącemu od powietrza usuwanego. Wewnątrz wymiennika mogą tworzyć się skropliny, są to zazwyczaj minimalne ilości, ulegające wyschnięciu w prądzie powietrza przepływającym przez GWC. Jeżeli jednak woda pojawi się, usuwana jest przez system samoczynnego usuwania skroplin tj. syfon oraz kanał odprowadzający skropliny. Powstawanie kondensatu jest wynikiem ochłodzenia zassanego powietrza i jest zjawiskiem występującym przede wszystkim w okresie letnim. Instalacja Gruntowego Wymiennika Ciepła jest również wyposażona w przejście szczelne służące do prawidłowego przeprowadzenia rur przez ścianę do budynku. Podczas okresu przejściowego zaleca się pobór powietrza z czerpni ściennej. Okres przejściowy tj. wiosna lub jesień charakteryzuje się identyczną lub wyższą temperaturą powietrza zewnętrznego od temperatury gruntu. Zarazem temperatura ta jest niższa od pożądanej temperatury wewnątrz budynku. Wykorzystanie GWC w takiej sytuacji nie spowoduje zmian w temperaturze powietrza wchodzącego lub może spowodować jego dodatkowe, niepożądane ochłodzenie. Zastosowanie w instalacji wymiennika automatycznej przepustnicy wyposażonej w siłownik zapewnia samoczynne przełączenie zasysania świeżego powietrza z zewnątrz pomiędzy czerpnią ścienna czerpnią terenową. W celu zmniejszenia oporów wewnątrz instalacji zaleca się stosowanie kolan 45o oraz 33o. Minimalna lub maksymalna temperatura wylotowa oraz minimalna długość instalacji wyznaczana jest na podstawie wyników symulacji komputerowej. Przy wielkości wymiany powietrza od ok. 120 m3/h do 250 m3/h wystarcza z reguły długość wymiennika od 40 m do 60 m.
PROJEKT